ร้านต้นหลิว (Nimbus POS)

ร้านเล็กๆแบบต้นหลิว แต่ใจในการทำธุรกิจไม่เล็กตาม คิดเล็กทำให้ใหญ่ คิดใหญ่ต้องทำให้ใหญ่ขึ้นยิ่งช่วง COVID19 แบบนี้เป็นช่วงโอกาศในวิกฤติที่เราต้องเตรียมตัว จัดการร้านให้เป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพ อยากประสพความสำเร็จแบบลูกค้าเราติดต่อเราสิคะhttps://www.facebook.com/NimbusThailand/videos/281944839469265