บริษัท นิมบัส จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

214 อาคารไทยน้ำทิพย์ ชั้น 6 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นำทางโดย Google Map

โทร.
061 396 0077

อีเมล:
info@nimbusthailand.com

สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ขณะนี้ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น หากอยู่นอกเขตพื้นที่บริการและสนใจใช้งาน กรุณาฝากข้อความเพื่อให้ทีมงานนิมบัสติดต่อกลับ