ระบบขายสินค้า

 • การขายสินค้าหน้าร้าน
 • ระบบจัดการสั่งซื้อสินค้า
 • Nimbus Order Application บนมือถือสำหรับร้านค้าปลีก
 • Nimbus Sales Force Application บน   มือถือสำหรับพนักงานขายร้านค้าส่ง

ระบบการบริหารจัดการร้านค้า

 • การจัดการสต๊อกสินค้า
 • ข้อมูลแสดงสถานะการขายสินค้า
 • ระบบการจัดการร้านค้าปลีก
 • กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

ระบบรายงานผล

 • ข้อมูลรายงานผลยอดขาย กำไร-ขาดทุน
 • ข้อมูลรายงานสินค้าขายดี
 • ข้อมูลรายงานแสดงยอดขายของร้านค้าปลีกแต่ละราย
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ขณะนี้ให้บริการในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล เท่านั้น หากท่านสนใจ แต่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ ท่านสามารถฝากข้อความเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับ คลิกที่นี่

9 ฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานของ NIMBUS™

การจัดการสต๊อกสินค้า

 • เช็คจำนวนสต๊อกของสินค้าหลายสาขาได้แบบ online
 • กำหนดราคาต้นทุนของสินค้า ราคาขายปลีก-ส่ง
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า
 • โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขาได้
 • ระบบการรับคืนสินค้าหรือคืนให้กับผู้จำหน่าย

ข้อมูลรายงานผล

 • ข้อมูลการขายสินค้ารายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือน/รายปี
 • ข้อมูลสินค้าขายดี
 • ข้อมูลสต๊อกสินค้าใกล้หมด
 • ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า
 • ยอดขายของพนักงาน
 • รายงานกำไร- ขาดทุน
 • รายงานตำแหน่งของ Sales onsite
 • รายงานยอดการสั่งซื้อของลูกค้า
 • รายงานติดตามหนี้สิน/การเตือนยอดค้างจ่ายในใบเสร็จ หรือ ระบบการผ่อนชำระ

การขายสินค้าหน้าร้าน

 • ขายสินค้าด้วยบาร์โค้ด, รหัสสินค้า, หรือชื่อสินค้า
 • มีราคาขายได้ 2 กลุ่มราคา หรือกำหนดเองก็ได้
 • ออกใบเสร็จขายแบบย่อ หรือแบบเต็มตามต้องการ
 • ระบุส่วนลดราคารายชิ้นหรือทั้งบิลเป็นบาทหรือ %
 • รองรับการสั่งซื้อ หรือการเตรียมสั่งสินค้าล่วงหน้าได้
 • การทำโปรโมชั่นสำหรับร้านค้า
 • การสะสมคะแนนแลกของรางวัล

ระบบสั่งซื้อสินค้า

 • แอปพลิเคชันสำหรับ Sales onsite เวลาออกไปหาสินค้าข้างนอก (โทรศัพท์)
 • รองรับการสั่งสินค้าจากลูกค้ารายย่อยผ่านระบบ Nborder
 • รองรับระบบเก็บเงินปลายทาง
 • กำหนดสถานะใบสั่งซื้อได้

ข้อมูลแสดงสถานะการขายสินค้า

 • รายงานยอดขายของร้านหรือสถานะปัจจุบัน
 • สรุปรายการย้อนหลัง

ระบบการจัดการร้านค้าปลีก

 • กำหนดราคาตามกลุ่มหรือเฉพาะ
 • กำหนดวงเงินติดเครดิตได้
 • รองรับการค้นหาด้วยชื่อ เบอร์โทร หรือ รหัส
 • ดูประวัติการซื้อขาย

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

 • กำหนดสิทธิ์ใช้งานในโปรแกรม
 • สิทธิ์เข้าถึงสาขาตามที่กำหนด
 • ระบบการคิดยอดขายให้พนักงาน

NIMBUS™ Order

เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับร้านค้าปลีกในการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าส่ง ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถสั่งสินค้าได้ ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย
 • ลดความผิดพลาดจากการสั่งสินค้าของร้านค้าปลีก
 • ลดความผิดพลาดจากการส่งสินค้าของร้านค้าส่ง
 • ร้านค้าปลีกจะทราบราคาของการสั่งซื้อสินค้าในทันที
 • ร้านค้าปลีกจะประหยัดเวลาในการเดินทางไป ร้านค้าส่งเพื่อสั่งซื้อสินค้า

(บน) หลักการทำงานของ NIMBUS™ Order  (ล่าง) หน้าตาการใช้งานฟังก์ชั่นผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

NIMBUS™ Sales Force

เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับพนักงานขายของร้านค้าส่ง ในการรับรายการสั่งซื้อสินค้าร้านค้าปลีกหรือ ลูกค้าของร้านค้าส่ง
 • พนักงานขายสามารถสร้างรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ทุกเวลาและสะดวกรวดเร็ว
 • พนักงานขายสามารถใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือสแกนบาร์โค้ดในการสั่งซื้อสินค้าได้ โดยไม่ต้องมีตัวสแกนบาร์โค้ดในการยิงสินค้า
 • ร้านค้าส่งสามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าปลีกที่พนักงานขายไปหาได้ และรู้ตำแหน่งการทำงานของพนักงานขายได้ในทันที
 • ร้านค้าส่งสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อขายสินค้าหน้าร้านแทนคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

(บน) หลักการทำงานของ NIMBUS™ Sale Force  (ล่าง) หน้าตาการใช้งานฟังก์ชั่นผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ